De nieuwe kerk

De Gereformeerde Gemeente in Nederland te Oud-Vossemeer (Zeeland) telt ongeveer 200 leden en doopleden. Een vrij kleine, maar de laatste jaren licht groeiende kerkelijke gemeente. Het huidige kerkgebouw in de F.D. Rooseveltstraat is te klein geworden. Er zijn ook geen uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien zou het hele kerkgebouw grondig gerenoveerd moeten worden. Tevens is er op Oud-Vossemeer een eveneens groeiende locatie van De Schutse (Stichting voor verzorging van mensen met een verstandelijke beperking). Steeds meer deelnemers van De Schutse, waaronder diverse rolstolgebruikers, komen op zondag naar de kerk. Ook daarvoor is ruimte nodig.

Alles overziend heeft de ledenvergadering enkele jaren geleden besloten om over te gaan tot nieuwbouw. Inmiddels is er grond aangekocht aan de Molenweg en is de bouwcommissie volop bezig met het voorbereidingstraject voor de kerkbouw.

Er is gekozen voor een klassiek kerkgebouw met een eigentijdse uitstraling. Verder is er uiteraard ook gedacht aan duurzaamheid: op het dak van de bijgebouwen zullen zonnepanelen worden geplaatst. Rondom het kerkgebouw wordt voldoende parkeergelegenheid ingericht.

In het nieuwe kerkgebouw worden ca. 240 zitplaatsen gerealiseerd. Daarbij is het mogelijk om in een later stadium de galerij met zitplaatsen uit te breiden. Het bijgebouw naast de kerkzaal bevat (vergader)zalen. 

 Een impressie hoe de nieuwe kerk eruit komt te zien