Geschiedenis

De gemeente van Oud-Vossemeer is geïnstitueerd op 10 oktober 1956. De gemeenteleden kwamen vrijwel allemaal vanuit de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk. In 1971 werd een geheel nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. In het jaar 1991 werd dit kerkgebouw opnieuw uitgebreid vanwege groei van de gemeente. Tot op heden wordt dit gebouw gebruikt bij de zondagse erediensten. Omdat de gemeente haar wortels heeft in de Christelijke Gereformeerde Kerken, is het de enige Gereformeerde Gemeente in Nederland van Zeeland die niet de psalmen van Datheen zingt. De gemeente is nooit bediend door een eigen predikant.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeente is door de kerkenraad een boekje een boekje uitgegeven, genaamd 'het jaar van het welbehagen des HEEREN'. In dit boekje vindt u een beknopte geschiedenis van de gemeente vanaf de reformatie. Ook is de herdenkingspredikatie opgenomen die ds. A. van Voorden gehouden heeft op 29 augustus 2006. Dit boekje is te verkrijgen via onze webise: Het jaar van het welbehagen des HEEREN

Wilt u meer informatie over onze gemeente? Of wilt u zich abonneren op ons kerkblad? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier. 

Reguliere diensten