Interview Dick Hovestad

Gepubliceerd op 31 januari 2023 om 19:15

Zoals bekend zal er door De Schutse een nieuwe woonvoorziening gebouwd worden aan de Molenweg. Maar hoe komt deze eruit te zien en voor welke doelgroepen is deze bestemd? We spraken erover met Dick Hovestad.

Ongeveer 13 jaar werkte Dick Hovestad bij De Schutse. Hij begeleidde er vele bouwprojecten van aanbesteding tot oplevering. Sinds 1,5 jaar werkt Dick niet meer in loondienst van De Schutse, maar als freelancer is hij nog steeds nauw betrokken bij de bouwprojecten van de organisatie.

Dick is 63 jaar en woont in Elst (Utrecht). Hij is vader van 6 kinderen en opa van 20 kleinkinderen.

Hoe is het eerste contact tussen de kerk en De Schutse tot stand gekomen?

Het initiatief lag echt bij de kerkelijke gemeente. Jullie hebben een stuk grond gekocht wat te groot is voor alleen de kerk en parkeerplaatsen. Toen is het verzoek aan De Schutse gedaan of wij op de resterende grond een woonvoorziening konden realiseren. Daar is De Schutse positief op in gegaan. Onze visie is dat we mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving willen laten wonen. Terug naar het normale leven. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe woonlocatie in Stavenisse. We slaan ook echt onze vleugels uit in Zeeland. Daar is veel vraag naar regionale identiteitsgebonden zorg. Zo zijn we ook bezig met een project op Walcheren. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking zijn echt bereid om er voor te rijden! Als ze maar identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg kunnen krijgen.

 

Voor welke doelgroep wordt de woonvoorziening aan de Molenweg gebouwd?

Er worden 24 zorgappartementen gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking die vaak ook lichamelijk beperkt zijn! En verder komen er, op nadrukkelijk verzoek vanuit de kerkelijke gemeente, 10 huurappartementen voor (hulpbehoevende) ouderen. Ook daar is grote behoefte aan. Feitelijk vallen deze ouderen buiten de daadwerkelijke doelgroep van De Schutse, maar we bieden hier graag ruimte voor aan. Bovendien zijn we van mening dat beide doelgroepen elkaar heel goed kunnen versterken! Ouderen hebben vaak veel gevoel voor de omgang met mensen met een beperking. Omgekeerd kunnen deze mensen ouderen opvrolijken en hun eenzaamheid wat wegnemen. Een uniek project waarvan we momenteel nog niet precies weten hoe het ingevuld zal worden. De ouderen kunnen met eigen personeel verzorgd worden of eventueel in een samenwerkingsverband met een thuiszorgorganisatie. Uiteraard is er ook altijd een nachtdienst aanwezig waar de ouderen ook een beroep op kunnen doen.

Worden de nieuwe woonvoorziening en de bestaande locatie aan de Coentjesweg één?

Ja! Dat is het grote voordeel dat we dit op Oud-Vossemeer bouwen. We hebben een mooie locatie aan de Coentjesweg met een eigen locatiemanager. De nieuwe voorziening aan de Molenweg gaat dus volledig onder de leidinggevenden van de Coentjesweg vallen. Verder zijn we van mening dat er in Zeeland nog voldoende personeel uit de eigen achterban te vinden is. Dat is in het midden van het land helaas wel anders.

Hoe ervaar je de samenwerking in dit project?

Er is sprake van een fijn en open contact met allerlei betrokkenen. Met name ben ik erg positief over de rol van de gemeente Tholen. Natuurlijk moeten alle wettelijke procedures keurig doorlopen worden, maar ik ervaar een grote bereidheid tot medewerking. Velen zullen het ervaren als een langslepend traject, maar het is ook ingewikkeld. Een kerk, een woonvoorziening en diverse ondernemers in de omgeving. Ieder heeft zijn wensen. Bestemmingen moeten aangepast worden. Dit vraagt tijd en geduld! Een woonvoorziening van De Schutse en een nieuwe kerk op één terrein. Een mooi samenwerkingsproject waarin we elkaar facilitair kunnen versterken. Denk aan energievoorziening en parkeergelegenheid. De zaterdag is natuurlijk een piekdag wat betreft bezoek van familie aan de bewoners van de woonvoorziening. Op zondag daarentegen gebeurt dat juist niet! Zo kun je de parkeerruimte mooi delen.

 

Hoe beoordeel je onze nieuwe kerk, zeker ook in relatie tot De Schutse?

Er ligt een ontwerp van een klassiek en eigentijds kerkgebouw. Onze architect, dhr. Van Beijnum, heeft uiteraard met dhr. Walpot (architect van de kerk) om tafel gezeten. Beide gebouwen zijn op elkaar afgestemd. Overigens zou het plan anders zeker niet door de welstandscommissie zijn gekomen. Belangrijk punt bij een (nieuwe) kerk is of er voldoende bijgebouwen zijn! Dat is echt wel een vereiste in deze tijd. En daar voorziet de nieuwe kerk zeker in! Verder is de kerk ook berekend op bezoekers van De Schutse door speciale rolstoelplaatsen in te richten

 

Gaat De Schutse, na het afgeven van de vergunning, al snel beginnen met de bouw?

Dat ligt aan een aantal factoren. De kerk heeft de meeste haast! Tegelijkertijd bouwen heeft zowel voordelen als nadelen. Voor ons is vooral van belang hoe andere bouwprojecten van De Schutse lopen. En dan kan het weleens zo zijn dat andere (lopende) projecten toch even voorrang krijgen op de nieuwbouw in Oud-Vossemeer.

 

Heb je nog een slotopmerking?

Ik hoop dat alle plannen op niet al te lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Persoonlijk kan ik enorm genieten van het moment van oplevering. Je loopt dan met de toekomstige bewoners en hun ouders en familieleden door het nieuwe pand. Je gunt de bewoners een comfortabele woning. Het is ook mooi om op zulke momenten complimenten te horen. Bovendien mogen wij nog identiteitsgebonden zorg aanbieden. Iedere dag mag ook daar straks het Woord van God opengaan. De grootste wens is dat het voor vele bewoners tot eeuwige zegen mag zijn!

Uit: https://sway.office.com/EmUfR6Kc4SWEPQWE?ref=email

November 2022