Inzamelen van statiegeldflessen

Helpt u of jij mee met het sparen van statiegeldflessen? 


Al enkele jaren loopt de succesvolle statiegeldactie! Tot nu toe werden de lege flessen ingeleverd bij familie De Waal. Vanaf heden wijzigt dit! Op het pleintje bij van het Gebouwtje staan 2 containers; één voor flessen en één voor blikjes. We willen u allen vragen om dus vanaf nu de lege flessen en blikjes daar in te doen. We hopen ook dat we allen met deze actie door zullen gaan, want het levert jaarlijks een heel mooi bedrag op. 

Alvast bedankt, namens de activiteitencommissie.

 

We koppelen hier nog een verzoek aan. Is er iemand in de gemeente die bereid is om één keer per maand mee te werken aan het inleveren van de statiegeldflessen? Dat zou erg fijn zijn! 

U/jij mag contact opnemen met de activiteitencommissie.